Activități

A doua ediție a Forumului Internațional

“Fostering the Knowledge Triangle in Moldova” a avut loc

 pe 11-12 februarie 2016

în Academia de Studii Economice din Moldova (Chișinău)

 

Forumul a fost organizat cu suportul Comisiei Europene în cadrul proiectului FKTBUM “Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova” (cofinanțat de programul Tempus).

Scopul forumului este susținerea obiectivelor importante ale celei de a noua Conferință Ministerială a Procesului de la Bologna, legând educația, inovația și capacitatea de inserție profesională în triunghiul cunoașterii, unde programele profesional orientate joacă un rol important.

 

Principala temă a Forumului “TRIANGLE 2016” a fost  “Învățământul  superior – factorul care asigură funcționarea triunghiului de cunoștințe”. Alte trei teme majore au identificat învățământul superior profesional în EHEA, au accentuat crearea cunoștințelor în instituții în cooperare strânsă cu părțile cointeresate și au specificat cum de făcut ca acest triunghi să lucreze în folosul instituțiilor, studenților și absolvenților.

 

Forumul a fost înființat cu discursul de deschidere al Olesei Sârbu, dr. în economie - coordonator “TRIANGLE”, director al Centrului de Studii în Integrare Europeană al Academiei de Studii Economice din Moldova, Grigore Belostecinic, acad., prof.univ., dr. hab. - Rector al Academiei de Studii Economice din Moldova, Danielle Keulen- conducător de proect al Delegației UE în Moldova și Klaus Rosenthal,prof. dr. - coordonator FKTBUM, Universitatea din Paderborn (Germania), în prima zi. A doua zi mesajul de salut a fost  oferit de către Rodica Crudu, dr. în economie de la Academia de Studii Economice- coordonator academic “INTEGRA”, Iulia Iabanji- director al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Octavian Apostol- director general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).

 

Forumul a durat două zile și programul său a fost divizat în sesiuni paralele. Ele au constat din ateliere de lucru EMA și FKTBUM pe așa teme ca: „Internaționalizarea învățământului superior și cercetărilor știnnțifice”, “Tehnologii digitale în educație si cercetare”, “Învățământul superior și angajarea în câmpul muncii”, “Studiile doctorale în Moldova către nivel european”, “Economie creativă, orașe creative: forțele ascunse ale start-upurilor”.  La conferință de asemenea s-au desfășurat mese rotunde unde s-au discutat următoarele subiecte: “Asigurarea funcționării triunghiului de cunoștințe în Moldova”, “Inovația ca noul vector de dezvoltare a businessului”, “Generatori de idei pentru creșterea eficientei economice” și un training ODIMM în “Accesul întreprinderilor mici si mijlocii la piața UE în contextul ZLSAC”. Participanții au avut oportunitatea de a asculta nu doar specialiști naționali în economie și studii în integrare europeană, dar și experți străini din Slovenia, Lituania, Latvia, Regatul Unit, Germania, Belgia, România, Belarus și Ucraina.

Forumul a fost organizat în limba engleză, cu traducere simultană în limbile româna si rusă. Sesiunea de închidere a fost condusă de Olesea Sârbu și de Klaus Rosenthal.

La sfârșit  toți  cei 338 prezenți la Forum au primit certificate de participare.

A treia ediție a Forumului Internațional “TRIANGLE - Fostering the Knowledge Triangle in Moldova” se va desfășura în februarie 2017.