Activități

Reprezentanții țărilor -

partenere din cadrul proiectului FKTBUM s-au întâlnit în Kiev

 

Din 12 până pe 17 octombrie 2015 în or. Kiev s-a desfășurat ședința de coordonare a proiectului FKTBUM- ”Fostering the Knowledge Triangle to Belarus, Ukraine and Moldova”.

 

Întrunirea s-a petrecut în Sala de ședințe a Comitetului științific al Universității de Transporturi din or. Kiev, unde s-a petrecut și ședința comună a participanților proiectelor  ”FKTBUM” și ”CERES”. Reprezentanții din Belarus (dr. B. Zhelezko, Universitatea de Stat de Economie din Belarus, Minsk), Moldova (dr. Olesea Sârbu, Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău) și Ucraina (dr. V. Tkacenko, Universitatea Națională de Transporturi, Kiev, dr. S.Slava, Universitatea Națională din Ujhorod) au vorbit despre obiectivele și sarcinile proiectului și pachetele de lucru îndeplinite în anii 2014-2015. Prezentările despre obiectivele și sarcinile proiectului și pachetele de lucru îndeplinite au fost demonstrate și de universitățile-partenere ”CERES”, după care  a avut loc discuția  direcțiilor comune de colaborare între proiecte.

 

În a doua zi de ședință partenerii din Belarus, Moldova și Ucraina au prezentat rapoartele de activitate cu specificația internă și statutul executării proiectului în țara-partener, următoarele etape îndeplinirii pachetelor de lucru cu indicarea termenilor de executare. De asemenea cu echipele de proiect ale țărilor-partenere s-au discutat analizele problematicii, au fost elaborate specificațiile-țintă și a fost petrecută evaluarea proiectului pentru al doilea an: probleme actuale, întrebări-răspunsuri privind îndeplinirea pachetelor de lucru în al treilea an de proiect.

La 15.10 a avut loc ședința de coordonare a proiectului, la care s-au ridicat întrebările administrative  ale echipelor naționale, și masa rotundă cu reprezentanții Ministerului Educației și Științei al Ucrainei.

 

În ultima zi, echipele de proiect din Belarus, Moldova și UE au avut parte de excursie prin Kiev și împrejurimile orașului, consultații privind cu echipa din Universitatea Paderborn, Germania. Ședința a finisat cu monitorizarea internă a proiectului de către oficiul Erasmus+ în Ucraina și demonstrarea rezultatelor monitorizării.