Activități

În cadrul proiectului «FKTBUM» 543853-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES

al programului Comisiei Europene TEMPUS IV

”Susținerea Triunghiului Cunoașterii în Belarus, Ucraina și Moldova”

în or. Zilina, Slovacia,  la data de 26- 31 octombrie 2014, a avut loc ședința de coordonare

 

În prima zi coordonatorii naționali din Belarus, Ucraina și Moldova au prezentat rapoartele de activitate. Au fost discutate întrebările privind executarea pachetelor de lucru  și efectuată evaluarea internă a proiectului pentru primul an de proiect, după a fost planificată executarea pachetelor de lucru pentru al doilea an de proiect.

 

Ședința de coordonare la care au fost negociate întrebările de lucru ale echipelor naționale a avut loc la 28 octombrie.  Tot atunci au fost prezentate proiectele de colaborare cu CEIT, VTP, UVP ŽU, VC ŽU.

 

Seminarul s-a încheiat cu vizitarea laboratorului CEIT, simulatorului de administrare a tunelului și excursie la laboratorul facultății de construcții.