Activități

Ședința Proiectului FKTBUM a avut loc

în Paderborn, Germania la data de 27- 30 ianuarie 2014

 

Ședința s-a desfășurat în incinta Universității din Paderborn, Germania. La eveniment au participat reprezentanți din următoarele țări-partenere ale proiectului:  Germania, Letonia, Slovacia, Belarus, Ucraina și Moldova.

 

Ședința a fost înființată cu discursul prof., dr. h.c. Klaus Rosenthal, Universitatea din Paderborn, Germania. Prof. Rosenthal a exprimat plăcerea de a înființa proiectul și speranța la o colaborare fructuoasă cu toți partenerii proiectului.

 

Despre menirea proiectului - scopuri, obiective, pachete de lucru, rezultate, produse au vorbit  dr. Guido Kaufmann, dr. Viachaslav Nikitsin de la Universitatea din Paderborn, Germania. Dr. Kaufmann și dr. Nikitsin au prezentat obiectivele majore și cele specifice, indicatorii de succes al proiectului, rezumatul pachetelor de lucru, inclusiv orarul și rezultatele, produsele planificate. Următorul lor discurs a fost dedicat managementului și administrării proiectului. Structura de management a proiectului este implementată în trei nivele. Primul nivel constă din consiliul de management al proiectului și coordonatorul proiectului, al doilea nivel este reprezentat de către trei coordonatori din fiecare țară-partener și al treilea nivel este reprezentat de către persoana de contact responsabilă. Dr. Kaufmann și dr. Nikitsin au explicat structura managementului, principiile managementului, responsabilitățile și grupurile-țintă ale pachetelor de lucru, procedurile administrative, cerințele de susținere ale documentelor și bugetul proiectului în detaliu.

 

Pe 28 ianuarie mesajul de salut a fost  preluat de către prof. dr. Wilhelm Schäfer, Universitatea din Paderborn, Germania. El a cunoscut  participanții  cu  ”Future Mile Fürstenalle” și cu rolul “Heinz Nixdorf Institute” în această instituție inovativă. Prezentarea prof. dr. Wilhelm Schäfer a fost dedicată structurii organizaționale, domeniilor de cercetare, cooperării internaționale, naționale și regionale, dar și aspectelor interdisciplinare.

 

La începutul prezentării sale prof. dr. Eckhard Steffen de la Universitatea din Paderborn, Germania, a făcut câteva explicații privind potențialul inovațiilor care provine din conexiunea matematicii, mecanicii și ingineriei electrice, informaticii și științelor naturale. Institutul de Cercetări Avansate în Informatică și Inginerie din Paderborn este axat exact pe această conexiune și organizează programe doctorale de trei ani în limba engleză care combină acestea cu evenimente culturale organizate și instruire în competențele profesionale sociale.

La sfârșitul zilei participanții ședinței au avut posibilitatea de a vizita muzeul de calculatoare Heinz Nixdorf. Expoziția muzeului prezintă istoria și  dezvoltarea de la primele limbi și litere până la tehnologiile informaționale modern, iar puterea inovativă care provine de la tehnologiile informaționale creează o impresie profundă.

 

La data de 29 ianuarie ședința de coordonare, moderată de prof. dr. dr. h.c. Klaus Rosenthal, Universitatea din Paderborn, Germania. La ședință a fost discutat și decis:

 

1. Acorduri bilaterale cu Universitatea din Paderborn:

- Acordurile bilaterale au fost încheiate cu toți membrii consiliului, în afară de trei ministere ale educației;

- Pentru partenerii din Belarus va exista un acord general între Universitatea din Paderborn și Universitatea de Stat de Economie din Belarus, inclusiv și cu restul  toți  parteneri din Belarus;

 

- Acordurile vor fi scrise în următoarele limbi:

pentru partenerii din  Belarus în rusă și germană;

pentru partenerii  Ucraina în ucraineană și germană;

pentru partenerii din Moldova, Letonia și Slovacia în engleză;

- Schițele proiectului vor fi pregătite de către echipa proiectului la Universitatea din Paderborn și transmise tuturor partenerilor până la sfârșitul primei jumătăți a lunii martie 2014.

 

2. Pregătirea cerințelor de specificație:

 

-  Cerințele de specificație privind îmbunătățirea integrării educației academice, cercetărilor și inovațiilor trebuie să fie elaborate separat pentru trei țări – partenere – Belarus, Ucraina și Moldova;

-  Cerințele de specificație trebuie să fie completate până la sfârșitul lui decembrie 2014;

-  Pentru a susține o mai bună înțelegere a ce se presupune sub ”cerințe de specificare” echipa de proiect va da explicații până la sfârșitul lui martie 2014;

- Primele rezultate ale cerințelor de specificație vor fi discutate și îmbunătățite la următoare ședință a proiectului în Riga.

 

   3. Următoarea ședință de proiect:

 

        Data: 19-23 mai 2014

        Locul: Universitatea Letoniei din Riga

              Nr. de participanți: 2 reprezentanți de la fiecare universitate-partener, 1 reprezentant de la

              fiecare membru al consiliului

        Programul: va fi specificat până în mai 2014

30 ianuarie 2014

 

”Cercetarea de succes, transferul know-how și inovația sunt un rezultat al  studenților și absolvenților bine educați, încrezuți în sine și abstract gânditori. Este unul dintre scopurile educației academice de succes de a crea așa studenți și absolvenți, și aceasta necesită instruire specială și metode didactice” - prof. dr. N. Schaper, Universitatea din Paderborn, Germania