Despre proiectul

Detailat

Problema  ”dezvoltării constante” în ziua de azi a devenit una globală, iar de găsirea soluției  sunt preocupați toți specialiștii din toate domeniile de activitate ale omului.

 

Unul din instrumente care asigură dezvoltarea constantă este economia inovativă, de formarea căreia se ocupă atât liderii economici mondiali, cât și țările cu economie în curs de dezvoltare.

 

În acest sens crește interesul comun în crearea condițiilor care contribuie la fabricarea producției inovative, inclusiv prin integrarea strânsă a educației, inovației, producției.

 

Cercetările, învățământul superior și inovațiile, interacționând și complementându-se, prezintă așa numitul ”triunghi al cunoașterii” – element al infrastructurii menit pentru crearea producției inovative, în sensul larg al cuvântului.

 

Câteva universități din Belarus, Germania, Letonia, Moldova, Slovacia și Ucraina s-au unit în cadrul proiectului TEMPUS “Susținerea Triunghiului Cunoașterii în Belarus, Ucraina și Moldova ” pentru îmbunătățirea experienței europene și crearea strategiei care va contribui la accelerarea integrării învățământului superior, cercetărilor și producției inovative.

 

Un scop important al proiectului este elaborarea așa-numitei specificației obiective sau realizarea planului proiectului, în care detailat se descriu metodele de lucru și tehnologiile folosite pentru atingerea scopurilor, cerințele, condițiile create în țările-partenere.

 

În calitate de subiecte ale integrării se consideră:

 

- Instituții de cercetare;

- Instituții de învățământ superior, ministere ale educației;

- Companii orientate spre transfer tehnologic, de asemenea întreprinderi orientate tehnologic.

 

Pentru colaborare efectivă și fructuoasă în cadrul triunghiului cunoașterii, toate subiectele sale trebuie să-și determine, în primul rând, rolul său în parte.  Acest scenariu teoretic formulat, așa-numit ”model teoretic” , creează baza scopurilor și rezultatelor proiectului.

 

Realizarea ”modelului teoretic” presupune următoarele forme de participare ale părților interesate în dezvoltarea ”triunghiului cunoașterii”.

 

Instituțiile de învățământ:

 

- Integrează cerințele organizațiilor științifice și companiilor de producere în programul școlar;

- Asigură, în acord cu cerințele moderne, piața de muncă cu specialiști tineri bine pregătiți (inclusiv științific);

- Colaborează cu companii orientate către transfer tehnologic;

- Propun organizațiilor care oferă ajutor în dezvoltarea activităților antreprenoriale, start-up,  platforme pentru comunicare cu studenții, profesori.

 

Instituțiile de cercetare:

 

- Asigură  domeniul educației cu cunoștințe noi și rezultatele cercetărilor;

- Determină cerințele de pregătire a specialiștilor orientați spre activitate științifică;

- Determină domeniile de cercetare pentru doctoranzi și creează condiții pentru realizarea acesteia;

- Asigură întreprinderile cu dezvoltarea noilor produse și execută suportul științific al proiectelor;

- Exercită funcția de expert în evaluarea riscurilor de introducere ale tehnologiilor noi.

 

Companiile orientate inovațional:

 

- Formulează cerințele față de competențele profesionale sociale (hardskills, softskills) ale viitorilor specialiști și administratori (în contextul proiectului FKTBUM este nevoie de specialiști în domeniul businessului inovativ) și le comunică participanților interesați ale ”triunghiului cunoașterii”;

- Determină temele și domeniile de cercetare în baza de contract și le inițiază;

- Determină parametrii economici de utilizare a cercetărilor;

- Implementează în procesul producerii rezultate economice favorabile;

- Exercită funcția de mediator, așa-numită «know- how-brokers», între economie și cercetare;

- Organizează transferul tehnologic între subiectele din învățământ superior și întreprinderi.

 

Susținerea instituțională se exercită în următoarele domenii:

 

- Ajutor în organizarea businessului pentru studenți și cercetători;

- Seminare pe tema organizării businessului pentru studenți și cercetători;

- Servicii de consultanță în întrebări economice și juridice pentru antreprenori începători sau companii în curs de dezvoltare.

 

Însă, începând cu anul 1991, dezvoltarea sistemelor în domeniul cercetărilor, educației și inovației în statele post-sovietice s-a petrecut independent și diferit. Reieșind din condițiile concrete, este evident că funcționarea triunghiului cunoașterii în țările-partenere diferă.

 

În cadrul proiectului este necesar:

 

- De a elabora analiza situației inițiale a stării ” triunghiului cunoașterii” în țara-partener;

- De a expune condițiile juridice, organizaționale, financiare existente care asigură funcționarea  ” triunghiului cunoașterii”;

- De a determina cerințele funcționale față de activitate organizațiilor în cadrul ” triunghiului cunoașterii” în corespondență cu tendința de dezvoltare a țărilor-partenere și experienței internaționale;

- De a determina problemele și riscurile care pot încurca atingerii scopurilor și realizării cerințelor;

- De a elabora evenimente și mecanisme pentru realizarea  acestora pentru atingerea scopurilor.