Informație despre proiect

Denumirea delpină: Fostering the Knowledge Triangle in Belarus,Ukraine and Moldova

Acronim:

FKTBUM

Data începerii proiectului: 01.12.2013

Durata: 36 de luni

Deținător de grant: Universitatea din Paderborn, Germania

Coordonator național: Academia de Studii Economice din Moldova

Obiective majore:

 

  1. Dezvoltarea relațiilor între Belarus, Ucraina, Moldova și Zona Europeană de Știință și Cercetare;
  2. Îmbunătățirea competitivității internaționale și recunoașterea publică a universităților-partenere;
  3. Crearea bazei de intelect și resurse pentru integrarea de succes a studiilor superioare, inovațiilor și cercetării în țările-partenere, diseminarea rezultatelor obținute.

Obiective specifice:

 

  1. Crearea sistemului modern de cunoștințe despre metodele moderne de organizare și management a triunghiului cunoașterii pentru managerii universităților din Belarus, Ucraina și Moldova;
  2. Analiza detailată a condițiilor care creează obstacole pentru integrarea efectivă a studiilor superioare, inovațiilor și cercetării în țările-partenere;
  3. Elaborarea obiectivelor interne și specifice pentru ” Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova”, diseminarea rezultatelor obținute;
  4. Inițierea proceselor naționale de creare a bazei legale care va promova accelerarea integrării a studiilor superioare, inovațiilor și cercetării în Belarus, Ucraina și Moldova.

Despre proiect

Proiectul TEMPUS “Susținerea Triunghiului Cunoașterii în Belarus, Ucraina și Moldova ” este realizat din anul 2013 de către parteneriatul instituțiilor de învățământ din Belarus, Germania, Letonia, Moldova, Slovacia și Ucraina.

cercetări

Scopul proiectului este formarea sistemului de cunoștințe despre abordările moderne ale organizării  și managementului în cadrul triunghiului cunoașterii ”educație –cercetare - inovație” la colaboratorii instituțiilor de învățământ superior, instituțiilor științifice, întreprinderilor și organizațiilor din Belarus, Ucraina (http://fktbum.ntu.edu.ua) și Moldova.

 

Realizarea proiectului este orientată spre:

 

- Modernizarea sistemului de educație în țările-partenere și sporirea calității învățământului superior;

- Lărgirea posibilităților educative universitare în țările-partenere din contul dezvoltării colaborării internaționale și utilizarea experienței acumulate;

- Dezvoltarea resurselor umane;

- Dezvoltarea contactului între instituțiile de învățământ și cele de cercetare.

 

În ziua de azi, unul dintre criteriile de bază ale eficienței sistemului de învățământ, în afară de calitatea pregătirii cadrelor, este participarea în cercetările științifice și ”crearea inovațiilor”. De aceea este importantă asigurarea integrării cât mai profunde și cooperarea dintre învățământul superior, știință și  producția inovativă.

 

Proiectul se realizează timp de trei ani și include 8 pachete de lucru (PL):

 

- Schimbul de experiență, pregătirea specificațiilor interne (PL 1)

- Analiza detailată a problematicii (PL 2)

- Sporirea calității managerilor din învăţământul superior (PL 3)

- Elaborarea specificației obiective pentru integrarea învățământului superior, inovației și cercetării în Belarus, Ucraina și Moldova (PL 4)

- Diseminarea rezultatelor primite în cadrul realizării proiectului (PL 5)

- Crearea grupurilor permanente de lucru (PL 6)

- Controlul calității și monitorizarea (PL 7)

- Managementul proiectului (PL 8)

Detailat

inovații

învățământ superior

Noutăți

Calendar

Calendarul proiectului

10.01

04.03

07.03

18.04

17.01

14.02

Monitorizarea internă de administrare a resurselor proiectului

Raportul pentru anul 2015 al participanților echipei de lucru

Ora: 12.00 Belarus, Minsk, Universitatea Tehnica Naționala din Belarus

Asigurarea științifico-metodică a pachetelor de lucru din cadrul proiectului

Analiza executării proiectului și pregătirea documentației

Ora: 10.00 Belarus, Minsk, Universitatea Tehnica Naționala din Belarus

Ședința de coordonare a echipei de lucru cu privire la realizarea proiectului

Schimb de experiență și cunoștință cu activitatea întreprinderilor științifico-inovatoare  mici

Ora: 10.00 Belarus, Minsk - Gomel

Stagiu

Schimb de experiența și instruirea personalului

Ora: 08.00 Germania, Universitatea din Paderborn

Stagiu

Schimb de experiență și instruirea personalului

Ora: 08.00 Slovacia, Universitatea din or. Zilina

Stagiu

Schimb de experiență și instruirea personalului

Ora: 08.00 Riga, Universitatea din Letonia

Activități

Ședința Proiectului FKTBUM a avut loc în Paderborn, Germania la data

 de 27- 30 ianuarie 2014

 

Ședința s-a desfășurat în incinta Universității din Paderborn, Germania. La eveniment au participat reprezentanți din următoarele țări-partenere ale proiectului:  Germania, Letonia, Slovacia, Belarus, Ucraina și Moldova.

 

Detailat

De la data de 18 până pe 23 mai 2014 în Riga a avut loc ședința de coordonare în cadrul proiectului

«FKTBUM» 543853-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES programul Comisiei  Europene TEMPUS IV ”Susținerea triunghiului cunoașterii în Belarus, Ucraina și Moldova”

 

Ședința a avut loc în incinta Universității Letoniei din Riga. La eveniment  au participat parteneri de proiect din Germania, Ucraina, Belarus, Moldova și Slovacia.

 

Detailat

În cadrul proiectului «FKTBUM» 543853-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES al programului Comisiei Europene TEMPUS IV ”Susținerea Triunghiului Cunoașterii în Belarus, Ucraina și Moldova” în or. Zilina, Slovacia,  la data de 26- 31 octombrie 2014, a avut loc ședința de coordonare

 

În prima zi coordonatorii naționali din Belarus, Ucraina și Moldova au prezentat rapoartele de activitate.

 

Detailat

Forumul TRIANGLE 2015 pentru prima dată s-a desfășurat în Moldova

 

Pentru prima dată în Moldova, de pe 4 până pe 6 februarie 2016, s-a desfășurat Forumul internațional cu denumirea “Întărirea triunghiului cunoașterii în Moldova: pașii spre integrarea europeană prin educație – cercetare - inovații”- Triangle 2015.

 

Detailat

Ședința Proiectului FKTBUM a avut loc în Paderborn, Germania la data

 de 27- 30 ianuarie 2014

 

Ședința s-a desfășurat în incinta Universității din Paderborn, Germania. La eveniment au participat reprezentanți din următoarele țări-partenere ale proiectului:  Germania, Letonia, Slovacia, Belarus, Ucraina și Moldova.

 

Detailat

Reprezentanții țărilor - partenere din cadrul proiectului FKTBUM s-au întâlnit în Kiev

 

Din 12 până pe 17 octombrie 2015 în or. Kiev s-a desfășurat ședința de coordonare a proiectului FKTBUM- ”Fostering the Knowledge Triangle to Belarus, Ukraine and Moldova”.

 

Detailat

Stagiul din cadrul proiectului FKTBUM a avut loc

pe 16.01. – 22.01.2016 în orașul Paderborn, Germania

 

Stagiul a început cu mesajul de salut al prof., dr., h.c. mult. Klaus Rosenthal, timp de care a fost anunțat programul conferinței, discutate întrebările organizaționale și petrecută excursia prin Universitatea din Paderborn-  deținător de grant al proiectului FKTBUM.

 

Detailat

A doua ediție a Forumului Internațional “Fostering the Knowledge Triangle in Moldova” a avut loc pe 11-12 februarie 2016 în Academia de Studii Economice din Moldova (Chișinău)

 

Forumul a fost organizat cu suportul Comisiei Europene în cadrul proiectului FKTBUM “Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova” (cofinanțat de programul Tempus).

 

Detailat

Participanții proiectului FKTBUM s-au întâlnit în Riga,

de pe 14 până pe 20 februarie în Universitatea Letoniei

 

Întâlnirea a început în Biblioteca Universității Letoniei, unde participanții, alături de directorul Iveta Gudakovska, au avut parte de excursie. În timpul excursiei s-a vorbit despre bazele de date a bibliotecii ca fiind o sursă importantă pentru cercetări.

 

Detailat

În aprilie 2016 partenerii proiectului FKTBUM au participat la stagiul petrecut de Universitatea din or. Zilina, Slovacia

 

Stagiul a avut drept scop cunoștința participanților proiectului cu experiența și funcționarea întreprinderilor mici și mijlocii create în baza proiectelor start-up sau programelor obiective. Programul stagiului a presupus cunoștința detailată cu structura universității-gazdă și mecanismele de stimulare a tinerilor pentru participarea în realizarea proiectelor inovaționale.

 

Detailat

Parteneri

CONTACTAȚI-NE

Contacte

Отправка формы…

На сервере произошла ошибка.

Форма получена.

Coordonator național de proiect:

Olesea SIRBU

tel: +373-22-402834

Coordonatori locali:

Valentina PRIȚCAN

Cristina COȘCIUG

Roman CHIRCĂ

Elena SIMCIUC

Nadejda VELISCO

Vladimir GROSU

SPECIFICAȚIA NAȚIONALĂ

543853-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES

Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova

Galerie Foto